Master's Hammer

Ritual tracks

Lyrics

1. INTRO (KING OF THE BOHEMIAN FOREST)

(Instrumental)
2. PAD MODLY

Mohutny cerny dym z utrob zemi,
nebesa krvaceji,
rude skvrny na snihu zaricim
stale se zvitsuji.

Je pravdipodobne,
je nikdo nahore
marni a zoufale se snaji
smyvat hrichy svita -
je tijke proklinat,
co jij davno prokleto,
nelze nic napravit,
kdyj semi Zla jij davno zaseto!

Tvuj pomnik skryvaji
plameny hladove,
aj k nebi zdviha se dym,
my uj budem umirat s pojehnanim
nieitelu falesne viry!

Îalarnici nebes, vas raj je vizenim,
dejte mi jediny pevny bod ve vesmiru -
Peklo! Vas pomnik rozdrtim
jedinym uderem, poslednim uderem!
3. KAJDY Z NAS...!

Vase srdce pretekaji hnivem nemilosrdnym,
chtiji se zbavit zatije,
pro kterou tam mista neni,
tich prolhanych vredy
na busicich svalech,
koneeni svobodnych, tei
uj je to nico vic nej rouhani!

Odporne symboly svateho tila -
sverepe pohledy obisencu,
z jejich sadla jsou uhnitena,
tisice noju vyr¤va znameni:
kajdy z nas zabiji Boha!

Doneste k onradu bremeno sve
znetvorene k obrazu jeho,
to astralni pojeti je velmi silne,
jeho jadro musi byt probodeno.

Rozjhavene ocelove hroty
projijdi tajicim voskem,
zanika svit podlych
viricich s dutym mozkem!
4. RITUAL

(Instrumental)
5. GENIOVE

Tak jako v smrtelne agonii projivas jivot uplynuly,
posledni zapad slunce promita krvave stiny -
obrazy z druheho brehu na stini pohyblive,
uzkost podrizuji hnivu, elementalove!

"Otee, proe jsi mi opustil?"
"Protoje vira tva je silnijsi nej ja!"
"Ja vim, uj ti nepotrebuji,
geniove bez pohrbu vchazeji."

Do rise straslivych tajemstvi, kam maji pristup jen zemreli
vedeni zakonem vitizstvi, neeekat, co "osud" nadili.
Na nas uj neplati terror andila sebeklamu,
Leviathan otvira svoji tlamu!
6. JERNA SVATOZAR

Ty spatrils horici eernou svatozar,
toho, jej kaje nam, je jivot je preludem
kynul Ti - za mnou poji - ty skryl jsi svoji tvar,
marni jsi vajil pouj za jeho pohledem.
Aj brany sedmi pekel budou dokoran,
pozdi je premyslet, co mil jsi dilat driv,
varuj se umyslu vstoupit nepozvan,
Tvou dusi pohlti jen ledovy masiv.

Ulomky tijkych kovu se riti temnotou,
dvi oei zari v dali s klidem lhostejnym,
jadny tvor nepronikne jeho samotu,
neni-li Zlo jivlem prevladajicim.
Bolesti existence razem pochopis,
bez formy zlo - - eiste v kajdem z nas,
v tu chvili ucitis dech iabla mnohem blij
a jadne otazky uj nebudes si klast.
7. VIENY NAVRAT

Na prisernych paprscich vodnich krystalu
mrazivou vienou noci kmitaji ohni
pomale a tiche jazyky plamenu
doutnajici zkazonosna Vule.
Vjdyj sami sobi jsme symbolem spasy
neprejiji nic netusici
pentagram na hrudi kajdeho z nas -
znameni vsevyjadrujici.

Tentokrat nezazni jadny signal
nzboureni dusi, co nevrhaj stin
Pekelne zvony jsou zbroceny krvi
a zvoni k vienemu navratu

Dobre znam to misto, kam vsichni stejni patrime,
nevirte prolhanejm drjkam proroku
Buh je tei nas sluha a Satan jak by smet -
ty dva pacholci uj mi davno pijou krev
a smrt je konec jenom pro nikoho
zato my vam jesti ukajem
co to znamena, co to znamena -
divat se Mistrovi do tvare!
8. JAMA PEKEL

Vesnice hori, noci jdu sam,
zkratim si cestu pres pole lan,
obklopen dymem, na konci sil,
ae smysl neznam, jasny mam cil,
vidomi ztracim a prece bdim,
vede mi Iabel, tam dolu - k svym.

Snad jsem jij mrtev, pro tento svit,
Satan vsak silu vraci mi zpit,
koneeni vidim pekelny chrtan,
do jhavych temnot vrele jsem zvan.
S tilem jij nehmotnym prichazim blij,
za mnou se zavira jelezna mrij.

Jama pekel, stokrat prokleta,
jama pekel, krvi zalita.

Tei sloujim Iablu, smrti a zlem,
roznasim zkazu, jsem demonem.
V kajdem staveni eern¤ oltar, na kajdem obraze je moje tvar.
S hrozivym smichem vracim se sem,
priznivci Iabla padaj na zem.
Eerna je touha, bleda vsak krev,
kdo neni vyholen, sklidi muj hniv.
Marni se pachti, modli a sni,
demonem stat se ne kajdy smi.
Posedli vztekem vesnici bori,
marni vse dilaji, marni stoh hori!
9. UTOK

Dvakrat tisic let pykame za nico, co jsem nikdy neprovedli,
dvakrat tisic let trpime za nikoho, koho jsme nikdy nevidili.
Tady a tei! hnijeme za jiva.
Tady a tei! bida, smrt a nuda!

Ten, kdo mi rika:"nesmis",
je mym nepritelem uhlavnim,
tei pozna to, co mi zakazoval,
maly, nepatrny utok zaeina!

Stary kulhavy pes musi byt sejran
vlastnimi ditmi, neboj oni budou
pod praporcem siln¤ch vladnout na Zemi!
Tady a tei - Alfa a Omega!
Tady a tei - osud ve svych rukach!

Viru, ktera muei, rady zlikviduji jeji obiti,
vaseho spasitele visime za nohy - uj se ve vitru klati!
Tady a tei vidite Bojiho syna,
tady a tei jeho svice zhasina!
10. ZAPALILI JSME ONEN SVIT

Stane se pravdou náš divoký sen?
Masakr hladových duchù
jen správnì zacházet se skuteèným zlem
demonùm popøát sluchu.
Tisíce let mlha roztroušená
zakrývá propasti bezedené
zraky živých - hlubina nedozírná
saháme k odvaze šílené.
Zakleti ve sklalní dutinì
polomrtví vzývají podsvìtí
svíce života dohoøívá línì
zbyteèné jsou všechny obìti.
Druhá strana pøestala existovat
dlouho tam bude jen vìèný led
stolek již nemùže nám zprávu dát
zapálili jsme Onen svìt!
Nastává noc duševních sebevrahù
nelouèíme se však se svìtem
ledové krystalky vraždí již oblohu
koneènì spatøíme obrysy vzdálené.
Duše uprchlé z života vìzení
na pevné zemi víc nespoèinou
hmota se vypaøí v okamžik zdìšení
ve jménu ïábla nejmocnìjšího.
11. VYKOUPENI

Žijete v truhlách naplnìných jedem
venku na vás èíhá jistá smrt
poøád je to lepší
naž veènì chodit støedem
deset tisíc mrtvol v rozkladu.
Zaháníte úzkost bojem s pøedstavami,
budoucnost je vždycky nejistá,
s obsahem lebky nevíte si rady
- tu se zrodí síla neèistá.
Koryta øek huèí roztaveným zlatem
stejnì jako v žilách vaše krev
je jen otázkou èasu kdy vylije se zbøehù
otrávený pramen,
døímájící hnìv.
Na opaèné stranì
až za horoucím peklem
vykoupení èeká - proè ne hned?
Nesmyslný život
zalije èerným svìtlem
jediný možný okult black!