Nortt

Galgenfrist tracks

Lyrics

1. GALGENFRIST

[instrumental]
2. TIL GRAVENS VI

Nat, udbred dine vinger
Løft lænken og forsegl
Begyndelsen og enden

Drævende jordefærd
Døden nær
Til gravens vi
Omsider et lig
3. AD DØDE

Fulgte tavse klokker
Gik i natten

Øjnene til ravnen
Skyggen til mørket
Støvet til vinden
Tiden til evigheden

Rakte efter afgrunden
Rørte aldrig himlen

Skrevet af døde
4. KALDET

[instrumental]
5. OVER MIT LIG

Intet levende sind
Sandheden erkender

Ingen længsel lider
Efter henfaldne tider

Under himlen
Over mit lig
Udsigt fra galgen

Død kaster hærdet skygge
6. HAVET HINSIDES HAVET

Jordisk genfærd
Graven higer

Livslangt ligtog
Lavmælt gravrøst

Dragende horisont
Havet hinsides havet

Ukendt længsel
Mørkevæld
Malstrøm til hel
7. HJEMSØGT

[instrumental]