Nortt

Ligfærd tracks

Lyrics

1. GUDSFORLADT

(Instrumental)
2. LIGPRAEDIKE

Sidste sang fra afdødt sind
Ligvers hærger som vind
Kors og sten i mørket
Lagt i evigheden ned
Gudsforladt sted
Ad dødens vej følge med
Lidelsen var stor
Den ej ved graven gror
Døden er min afgud
Thi ligprædike ophører
3. VANHELLING

Fra gudsforladt tid
Indhyllet i mørke
Intet liv aander
Lidelse af lyset givet
Af dødelighed lænket
Flaaet af himlens graad
Under det formørkede
Evigheden atter venter
I den mørke muld
Fra aske skal intet opstaa
Lad fortidens skygge ankomme
... og forblive evig
4. TILFORN TID

Fanget i spejl
Afmagt i lænker
Agter ej at drage aand
Vandring efter intet
Pagt med døden
Foragt grundet liv
Fra tiden indtraf
5. DODSRUNE

Gravstedet... groede til i glemsel
Mørket aabenbarer intet
Dragende evighed
Døden er evig tro
Dødens kløer
Rev hjertet bort
Aldrig velsignet
Lidelsen henvisnede
Døden er evig tro
6. LIGFAERD

(Instrumental)