Nortt

Mournful Monuments 1998-2002 tracks

Lyrics

1. GRAVEN (INTRO)

[instrumental]
2. GRAVFRED

Dødens nat
Alt er forladt
Kun en sang fra de sørgende
Der aldrig gravfreden fandt

Intet lys naar
Alt visner og forgaar
Livet forsvandt
Dødes hemmeligheder fandt

Af døden besat
Alt er forladt
Kun en sang fra de sørgende
Der aldrig gravfreden fandt

Som en skygge i mørke
Liggende i uhellig jord
Døde i en fjern fortid

Dødens nat
Dødens navn
I graven intet savn
3. SØRGESALMEN

En sang om sorgfulde tider
Skrevet af en uendelig strøm af taarer
Som blodet i disse aarer
Atter engang sørgesalmens klang
Længtes kun efter en sidste gang

Visne roser ved gravstedet
Aldrig blev de røde
Før de var døde
Tornene efterlod dybe saar
Omsider disse forgaar

I uendelige tider salmen lød
Nu i al evighed død
De sidste sørgetoner
Med døden forsoner

Sørgesalmen tavs
Tavs som graven
4. SIDSTE VERS

Den sidste klagesang
De sidste vers
For sidste gang… sørgesalmens klang
Dagene gaar paa hæld
Tiden er inde
Dette er livets kvæld
Det sidste farvel

Intet er for evigt
Alt har sin tid
Alt skal i graven ned
Lad døden komme hid

Den sidste klagesang
De sidste vers
For sidste gang… sørgesalmens klang
Dagene gaar paa hæld
Tiden er inde
Dette er livets kvæld
Det sidste farvel

Sidste vers om glemte tider
Døden kom omsider
Førte til graven hen
Aldrig sorg igen

Dødens fred i al evighed
5. DE DØDES KOR

Lidende skrig
Dødelig blasfemi
Mørkets poesi
Nattens symfoni

Mørket er sendt
Alt endt
De dødes kor
Dømte sjæle i natten bor
Forvist fra himlen

Hvor korset stod
Den sande brud
Drak livets blod
Baade bleg og sort
Elendigheden bort

De dødes kor
Elsket er hvert et ord
6. GRAVEN- OUTRO

[instrumental]
7. GLEMT
Tidens gang… hedengang

I dødens favn
Glemt er liv og navn
Før eller siden
Glemt af selve tiden

Naar lyset ikke er mere
Kun mørket ser
Til evig tid er øjne sorte
Begravet død og borte

I dødens favn
Glemt er liv og navn
Før eller siden
Glemt af selve tiden

Stenen bevidner fortiden
Tavs lige siden
I graven ligger gemt
Af alt og alle glemt

Tidens gang… hedengang
8. DØD OG BORTE

Endte al strid
Endte alt for altid
Død og borte

Et sorgrigt minde
Er at finde
Thi den vantro gik bort
Nedskrevet i sten… nortt

Intet eftermæle
Til forpinte sjæle
Død og borte

Et sorgrigt minde
Er at finde
Thi den vantro gik bort
Nedskrevet i sten… nortt

For evigt blind
Evig hvile uden sind
Død og borte
9. EVIG HVILE

At tjene mørket
For hvilket blodet flød
Hadefuld hævn
Som kolde vinde
Over fortidens levn
Evig hvile finde

Mørket befri
Afsjælet lig

Dødelig… længsel
Evighed… glemsel
Endelig drage vil
Ad dødsriget til
10. DYSTERT SIND

[instrumental]