Dimmu Borgir

Stormblåst tracks

Lyrics

DISC

1. ALT LYS ER SVUNNET HEN

Glinsende månelys ovenfor driver
Frostlagte stier viser vei
Svarte sjeler farer henover natten
Inn gjennom skodde heim
Alt har svartnet
Alt lys er svunnet hen
Lødig trer vi nå inn i Riket
I minne om at våre spor blir fulgt
Omgitt av sorgens dis
Skrider ferden frem
Som en skare av likkledde skrømt
Vandrer vi jervens hjem
Brisen fører oss over norske myrer
Forbi hver en tåkegrend
Med hatet i våre harme sinn
Reiser vi for aldri å komme igjen
2. BRODERSKAPETS RING

Kom unge bror
Skjenk oss din rene ungdom
Legg ditt liv i våre hender
Kjemp vår krig med oss
La vare sorger formørke ditt sinn
La din sjel slites
Føl natten som legger seg rundt deg
Glem all kjærlighet
Ingen tårer skal fylle dine netter
Tre inn i broderskapets ring
Ingen svakhet skal du finne i din sjel
Styrken skal vandre ved din side
Kom
Del ditt hat med oss
Forlat ditt svake legeme
La deg ei forvirres av vakre ord
I Døden finnes all makt
3. NÅR SJELEN HENTES TIL HELVETE

Følg
Følg etter
Til Ondskapens hall vi drar!
Der det vendte kors pryder ferden!
Av Mørkets Allmektighet!
På kristi flesk vi spytter!
La det råtne!
Et symbol på godhettens bortgang!
Et skuespill der endes!
Bring frem vårt indre sinne!
Vis veien for vårt hat!
Skjend guds sjeler til evig pine!
I Ondskapens paradis er de dine!
4. SORGENS KAMMER - DEL II

Minnenes ekko stiller timen
Kneblet i tungsinnets lenker faller jeg ifra
Ikke lenger vil jeg være boltet fast i vemodighetens anker
Men endelig få lengselens slukket - Etter å dra

Drakk jeg for meget av livshåpets krus
Tok jeg gledens forfengelighet for gitt
For min strid mot tomhetens smerte - Denne dødsangstens rus
Er det eneste ene igjen - Som er mitt

I min ensomhet vet jeg likevel
At jeg ikke har noen andre å takke enn meg selv
Derfor er jeg rolig når
Repet strammer rundt min nakke

Stumme viner kan ei gi trøst
Menigmann i gravkorets forsamling vil aldri fatte
Det landet av fortapelse
Jeg egenhendig skapte

Denne intense dragning mot dødens portaler
(Har jeg som) En vandrende studie i gråtkvalt messe-noir
Behersket siden tidens morgen
Men noe jeg aldri lot slippe taket - Var sorgen
5. DA DEN KRISTINE SATTE LIVET TIL

Min sjel den glødet
Og mitt sinn det lengtet
Etter å få fatt i en kristen faen
I det kalde mørket jeg ventet med vinden
Det ulte som besatt av fanden
Jeg ventet
Åh, som jeg ventet
Tiden virket som evig
Men endelig fikk jeg øye på stakkar'n
Jeg hevet min knyttede neve
Og skrek
Svake kristne!
Dø i natt!
Jeg skal flerre din sjel i to!
Du skal føle makten jeg har fått av mørket!
Din tid er omme!
Også din tro!
…Også din tro…!
Be om nåde du stakkars faen
Og min latter skal atter runge
Høyt i nattens kulde
Der frosten fryser din siste
Tåre…
Svake kristne!
Du døde i natt!
Med et kraftig hugg tok jeg din skalle!
En blodig slakt som til syvende og sist
Hvis stemmer(vil)for alltid i Dødsriket gjalle!
6. STORMBLÅST

Gjennom tideløse morkne drømmer
I fuktig høstvind ober landstrakte vidder
Mot Sorias fjellheim
Kommer jeg, en fandens ridder
Glatt er runen på det høye fjell
Gnidd vekk av regn og vind
Dragende kraft av ondskap lurer
Her ved trollheims muldne grind
Fortumlet av dette mørke byggverk
Med røvet gull fra lyets pakt
Brukt som spott til å senke
Deres murer
Vi grunder over dette riket
Så vakkert fylt med tideløs skumring
Som en stjerne i tomsindighetens juv
Det bringer frem en nattlig mimring
Over tanker fra en vissen tid
Drott til himmels er det reist
Av tidens endeløse svarte minner
Stormblåst ut av det sorte indre
Har bergflint rullet fra mo til kneist
Undring og angst samler seg i natten
I mørket som ruver om spiret
For ingen dag kan veien hit
Intet lys kan luske frem
Der sorg har beseiret alle gleder
Og bygd et land på menneskets jord
Fylt med isklad prakt og heder
7. DØDSFERD

Stig opp på min trone bleke lik
Fall på kne ærbødiget foran mine føtter
Ta imot mitt kalde kyss på din panne
Jeg har lagt veien som fører til Helvete klar
Løft deres sverd til kamp, stolte menn
La massakeren begynne i dag
Hogg hodet av hver kristen
Og voldta deres kvinner og barn
Hvert kristenkors du finner skal du vende om
Hver en bygning som bærer guds navn skal brenne
Hver en kristenmanns grav skal vi skjende
Hver natt skal du våkne med ett skrik
og kjenne blodet som brenner dypt i deg
Hver natt skal du rave som en sanseløs i gaten
Og utslette hvert et tegn du ser til liv
Hør min tale menneskedyr
Mine ord er din fremtid
Jeg er Satans legemlige gjørelse
Jeg er din herre
Jeg er ondskapen
Jeg er antikrist
8. ANTIKRIST

I det mørkeste mørke troner jeg
I mine slaer trer stillheten frem
Faldne engler vokter mine porter
I dødsdalens øde skjønnhet
Har min sjel vandret vill
Mens mørket og sorgen rådet
Tentes hatets flammende ild
I nattens sorte stillhet
Trer mitt tause frem
I mørket flammer et likbål
Nok en sort sjel har vendt hjem
I stillhet følger vi ferden
Til vår sorgsvarte bror
Og ingen tårer faller
Da aske forenes med jord
Vi skal all dele hans skjebne
Vi skal alle følge vår venn
Da Dommedag's klokker ringer
Skal vi alle komme igjen
For å herske
9. VINDER FRA EN ENSOM GRAV

En høyreist ridder vender hjem
Over himmel til himmel på en selvgjort bro
Fra den endelige tvekamp mot lysets prest
For nå til sist å gå til ro
Se der i fjellbrisens indre
Hvor dets liv har søkt ly for en sol
Som omsider vil mørkne med den evige natt
Og hindre en verden i (å) blomstre og gro
Se der i øyets satire
Hvor rester av godhet jages på flukt
Og vindes vekk i en åpen grav
Til den siste tenning av lys er slukket
Med kraftige hugg i menneske skaller
Frydes den rytter i årvåken dis
Himmelhøyt, vandrende over sin stjerne
Skottende på en jord dekket i is
Over utallige faldne menn
Som sådde livets spirende korn
Streifer han vekk fra den siste krig
Den mektigste fyrste, den blodige torn
10. GUD'S FORTAPELSE - ÅPENBARING AV DOMMEDAG

Hengitt er vi
Til Mørkets keiser
Den allmektiges kraft
(Som) Fører vårt sinn
I kamp
Mot godhet og løgn
Dog fiendens hær er fattig
Er den stor
Men vi skal ta dem alle
Og hente dem inn
En etter en
Det håp de ser i gud
Skal forsvinne i et hav av torner
De torner deres falske frelser
Engang følte spikret i sin skalle
Himmelen skal rakne
Og en fandens torden
Skal buldre å brake
Hans krefter vil røyne
Der Mørkets front
Beseirer lystes pest
Øyne vil renne i sorg
Når de innser (at) deres gud
Ikke lenger kan hjelpe
Det håp de så i gud
Er svunnet og vekk for alltid
De følger nå sin falske felser
Som fortsatt er bærer av en krone
Med torner
Men konge ble han ikke
11. AVMAKTSLAVE

Stanken fra den uransaklige vei
Hvor forkynnelse og falsk forhåpning er åte
Trenger igjennom som en bitterhetens gave
Og befrukter den menneskelige råte

Som en slave i avmakthetens tilstand
Råder ei annet enn nederlagsbekjennelse

Retrett
Du har ei livets rett
Retrett
Du har ei livets rett

For ignoreres Dyret og idolets tegn
Vil straff omsider den skyldige bifalle

Denne fromme paktens skadelige innavl
Søker tilflukt i edens hage
Hvorpå en stolt ren og rakrygget herre
Ikke like lett lar seg belage

Retrett
Du har ei livets rett
Retrett
Du har ei livets rett

Så når dommedagstorden endelig runger
Kan menneskets fantasibilde avdukes
Alle og enhver med gudfryktig hunger
Vil tape ansikt og slukes

DVD

1. SPELLBOUND (BY THE DEVIL) (LIVE)

You have returned to the torture-chambers
To find peace among the rotting corpses
You have returned to the execution place
To inhale the smell of blood

Death and terror rules the land
We have been spellbound
By the Devil
You have returned to the hidden graves
Only you know about
You have returned to to face your victims
And feel sensation of violence once again

Death and terror rules the soul
You have been spellbound
By the Devil
Murderer, you have returned
To create fear and sorrow
Death and terror rules the land
We have been spellbound
By the Devil
2. VREDESBYRD (LIVE)

Reis deg opp
La oss bestride
Den tanke fra vår lend

Og dyrk
På en forbannet jord
En smertens ætt

For så og tynge
De barmhjertiges skjød
Som har tiltro til
Den sjelloses brød

For den tro du besitter
Er intet annet enn avsmak og hovmod
Og din nøden etter viten
Er en overflod av hån og skjend

Smerten i mitt hjerte er ikke tørste
Etter himmelsk legeme

Ei er det sviktende søken etter englemakt
Det er ilden og den brenner
Det er bare det at du
Skjemmer for den

Ta del i skyldens skygge
Behag din sjel med syndens under
For hvor er vel du
Når lampen slukkes

Men døden kommer ei
Med vårt bud
Gjenklang fra den prektiges arv
Vil innfri det endelige forderv

Bring dom over andre en ditt eget hode
Der du gjemmer din skam i lovsang
Så skal du få smake frukten
Av din egen bortgang

Som en flokk av helveds opphav
Og forvaltere av foraktens sønn
Parerer vi deres list med avskyens prakt
Med beviset på vår tunge byrde
Ligger deres sinn i åndenød
Skamfert tilbake uten makt
3. KINGS OF THE CARNIVAL CREATION (LIVE)

Incarnated marvels simplified
Effects from such a disconsolate kind
Impotence of the once so perfect living
Erase and rewind

Stand rigid for the next battle
Peace means reloading your guns
The love for life is all hatred in disguise
A carnival creation with masks undone

In search for the guidelines to the gateways of sin
Through mires of misanthropy with wrath in mind
Sophistication as cruelty and perfection as virulent truth
Confidently dawned, to pick the best of enemies
An abyss womb stretched wide open, exposed to retaliate

[Chorus:]
With the stigma feasting upon your flesh I wish you well,
Thorns from the fountains of fate licking lepered skin
Worshipped by anyone's mass on our planet hell,
What on earth possessed you

Consuming illusions made from hysteria and swallowed tongues
Devoured by doubt, conducting arts of misconception
Testimonial sufficiency declaring numbness of all perceptions

Glance into the blackness hidden beneath your surface
And enjoy the suffering, sanity drained in disrespect
With such bedevilled faith in good,
Subsequently trusting evil
Next step for mankind will be the last seasons in sin

[Chorus]

Left are the kings of the carnival creation,
Carrying out the echoes of the fallen

Sense the withering eternity as it fades away
The ultimate graceless voyage of all times
Only death will be guarding your angels, silently
Cripples joining arms in clamour
Institutionalized for the rebirth, the herd will be hunted
4. PROGENIES OF THE GREAT APOCALYPSE (LIVE)

The battle raged on and on
Fuelled by the venom of hatred for man
Consistently, without the eyes to see
By those who revel in sewer equally

We, the prosperity of the future seal
Cloaked by the thunders of the north wind
Born to capture the essence of
The trails of our kind

Zero tolerance must be issued forth
Behind the enemy's line
So it shall be written
And so it shall be done

Discover and conceive the secret wealth
And pass it unto your breed
Become your own congregation
Measure the sovereignty of it's invigoration

We, who not deny the animal of our nature
We, who yearn to preserve our liberation
We, who face darkness in our hearts with a solemn fire
We, who aspire to the truth and pursue it's strength

Are we not the undisputed prodigy of warfare
Fearing all the mediocrity that they possess
Should we not hunt the bastards down with our might
Reinforce and claim the throne that is rightfully ours

Consider the god we could be without the grace
Once and for all
Diminish the sub principle and leave it's toxic trace
Once and for all
5. MOURNING PALACE(LIVE)

Daylight has finally reached it's end
As evenfall strikes into the sky
Far away in the dark glimpsing moonlight
Sickening souls cry out in pain

Whispering voices summoning screams
Waiting for Satan to bless their sins
Blackhearted angels fallen from grace
Possessed by the search for utter darkness

Hear the cries from the Mourning Palace
Feel the gloom of restless spirits
Hear the screams from the Mourning Palace
Feel the doom of haunting chants

Eternal is their lives in misery
Eternal is their lives in grief
Abandoned in a void of nothingness
A chain of anger, a fetter of despair

In this garden of depraved beings
This unsacred place of helpless ones
Satan blessed the creatures
Inswathed them in endless night

Whispering voices, summoning screams
Waiting for Satan to bless their sins
Blackhearted angels fallen from grace
Possessed by the search for utter darkness