Heidevolk

Batavi tracks

Lyrics


1. EEN NIEUW BEGIN (A NEW BEGINNING)

In een ver verleden vocht een volk
Broeders onderling verdeeld
Ooit als een voorgoed verscheurd
Oude orde zou ten onder gaan

Band van bloed doorsneden door het zwaard
Scheiding door het lot beschikt
Haat en nijd broederstrijd
Als de stam zich in tweeën splijt

Dan rijst ons volk
Uit de as van de broederband
Eenheid verloren
Bataven geboren

Daar waar de zon verzinkt daar waar de Rijn verdwijnt
Voorbij de einder ligt het land waarheen het lot ons leidt
Verdreven van ons land in bloed en streven een
Stroomafwaarts reizen wij daar wacht ons een nieuw begin
2. ALS ONS DE TOEKOMST LONKT (WHEN THE FUTURE BECKONS)

Als ons de toekomst lonkt
Zal de tocht ons leiden naar de nieuwe grond
Naar het lage land wenkt Godenhand
Volg het noordwestelijk pad

Ons lot aanvaard
Een koers bepaald
Van huis en haard
Ons pad gebaand

Ver van ons vaderland
Vastberaden volgt ons volk haar vrijheidsdrang
Langs de oevers van de Rijn geleid
Naar een beter bestaan
3. HET VERBOND MET ROME (THE ALLIANCE WITH ROME)

De zon verrijst in het oosten
Verblindt de Bataaf met een gouden gloed
De dag is geboren

Broeders verman u
Zweer uw eed aan Rome
Hef uw hoofden
Laat uw trots niet varen

Zweer nu de keizer te dienen met uw bloed
Een verbond dat ons nu naar het front leidt

Broeders vereen u
Verbindt uw lot aan Rome
Heft uw beker
Drink de kroes der eenheid

Ik zie de dreiging verdwijnen voorgoed
De eenheid brengt ons de welvaart

Broeders vecht nu
Eert de eed aan Rome
Recht uw ruggen
Laat uw woede razen

De toekomst van onze zonen
Is veilig door dit verbond
Een pact met de keizer gesloten

Het machtige Rome
Stuurt mij naar het front omwille van 't verbond
Ik heb niets te vrezen
Wij zijn de elite van dit legioen

Ist waeonen een met Rome
Godenzonen aan de Rijn
Hercules Magusanus
Eeuwig eren wij uw naam
4. WAPENBROEDERS (BROTHERS IN ARMS)

Onze macht staat ten dienste van het rijk
De prijs van 't verbond wordt betaald met het zwaard
Als de tol wordt geheven door het rijk
Dan komt mijn tijd en zeg ik mijn land vaarwel

Over ons land kijk ik dan nog een keer uit
Ik adem de lucht en aanvaard dan de reis
Naar een kust waar de zege op ons wacht
Want mijn volk brengt de dood uit het oosten

Voordat de plicht roept
Keer ik mij nog eenmaal om
Om het land te zien liggen
Waar mijn leven begon

Dwars door de stromen
Moordend voor Rome
Dood uit het oosten
Wapenbroeders

Over de zee naar een kust ver van hier
Met mijn volk zaai ik dood en verderf
Ik voer een oorlog over zee voor vrede voor mijn volk
Vechtend vol vuur voor de glorie van Rome
5. IN HET WOUD GEZWOREN (SWORN IN THE WOOD)

In het heilige woud het donkere ketelwoud
Was het deze nacht verre van stil
Op de open plek kwamen zij bijeen
Stamhoofden uit 't west- en noorderland
Van verre aangereisd hielden zij nu raad
Wat is het lot wat is de Godenwil
Onrust groeide er de onvrede was sterk
De maat is vol 't is tijd voor wederstand

Germaanse broeder
Vecht met mij
Trek uw zwaard
Sta aan mij zij
Germaanse broeder
Wees weer vrij
't Is tijd voor wraak
Sta mij nu bij

Stemmen bulderen luidkeels klonk het woord
De opstand komt de tijd is daar
Veel te lang geknecht te lang de slaaf geweest
Het is genoeg geheven wordt het zwaard
Volkeren langs de Rijn de krachten zijn vereend
Rome wacht de haat van de Bataaf
Het Germaans verbond gesmeed is het verzet
Kom mijn broeders dit is ons jaar

Germaanse broeder
Voel vrijheid weer
Ons volk d'r trots
Van weleer
Germaanse broeder
Vrees niet meer
Vecht voor ons volk
En onze Heer
6. VELEDA

(Instrumental)
7. ALS DE DOOD WEER NAAR ONS LACHT (WHEN DEATH SMILES AT US AGAIN)

Chauken komt in opstand
Ontwaakt in razernij
Vergiftigd de vriendschap
Verraden door het rijk

Hoor de klanken van het zwaardgeslag
Verbleek niet in angst als de dood weer naar ons lacht
Cananefaten begeleid ons in ons broederschap
Friezen sluit u bij ons aan als de Romeinse hond veracht

Beschuldigd door de dwazen
Als 't verbond in tweeën splijt
Oppidum Batavorum
Brandt voor ons gelijk

Aanschouw de stofwolk van ons hoefgeslag
Cohorten zullen bezwijken als de dood weer naar ons lacht
Goden sta mij bij en geef mij kracht
Gun mij de wraak waar ik zo lang op heb gewacht

Mijn zonen zag ik sterven
In het heetst van de strijd
Nu ken ik geen genade
Het is de waanzin die mij drijft

Te paard draaf ik naar voren
Met mijn kling op de vijand gericht
Mijn strijdkreet laat ik horen
Het is de arend die nu zwicht

Het bloed kleeft aan mijn handen
Het is de waanzin die mij drijft
Rondom zie ik alles branden
Doden drijven in de Rijn

Het vuil zit in mijn wonden
Ik heb amper nog de kracht
De tijd is nu gekomen
Dat de dood weer naar ons lacht
8. EINDE DER ZEGE (THE END OF VICTORY)

Een zegetocht de winst die kwam
Keer op keer
De blik vooruit want de weg terug
Is er niet meer
Treverorum bracht opnieuw
Een bloedig gevecht
Doch ten gunste van 't Romeinse rijk
Werd de strijd beslecht

Heldenmoed in het verzet
Voorzichtig gewaagd van iets groters te dromen
Vele kampen bezet
Doch het einde was nu echt aangebroken

Castra Vetera aan de Rijn
Gaf de macht terug na een laatste slag aan de Romein
Door de grote slag was Julius verslagen
Ten einde kwam de opstand der Bataven

Een brug in het midden gebroken
Over de Nabalia
Het nieuwe verbond is gesloten
In Germania
9. VRIJGEVOCHTEN (FOUGHT TO FREEDOM)

Mij heugt nog een oude tijd
Van de oorsprong der Bataaf
Toen heeft zich een stam vertakt
En begon mijn volk haar tocht

Ik voel de trots
Als ik mijn land aanschouw
Tot in de eeuwigheid
Verbonden met mijn grond

Ooit was ik de keizer trouw
En vocht ik in zijn naam
Maar de woede van Germania
Droeg ik altijd in mijn hart

Vrijheidszin vervulde mij
En ik wierp mijn masker af
Woeste stammen langs de Rijn
Voerden oorlog met het rijk

Over de zeeën
En over ons land
Daar heersten de keizers
Met ijzeren hand
Wij zochten de vrede
En dienden het rijk
Maar kozen de oorlog
En vochten ons vrij