Nevergreen

Osnemzés - New Religion tracks

Lyrics

1. VÉRBŐL VÉR

Forró ajkad megfagyott
Lázban izzó húsomon
A szenvedély új árnyakat
Ölelt a világra

A magányba kövült csend
A szemedbe rejtett rend
A halálra csókolt vágyaid
Sírja lettél.

Vakok szemével látnunk kell
Szent vérből vér
Hideg érintésedért.

Hinni kell a semmiben
Hinni kell, hogy még szűzen
Elforr a vérem húsodon
A végítélet.

Száll alá a pokolra
Harmadnap feltámadott
Az ismeretlen áldozat
A vég a kezdet.
2. ŐSNEMZÉS

Felejtem lelked testedért
Mint húsból vetett ágy
Évek szőttek halót ránk
Hol oltár lesz a nász.
Színek illatával jösz
Szűz anyák lágy ölén
Ezer kereszten.

Néma ajkunk a csend
Szűz nevét súgja
Húsunk húst kér sivár
Holt világ mélyén.

Élve vagy halva jöjj elém
Holt öled még remél.
Meddő termést szűl a vér
Az ajkad szélén éj.
Porrá hamvad arcodon
Romján új világ
Feltámadás.
3. VÉRNÁASZ

Vérnász
Hozott fel e világra
Éveink
Vesztek el a homályba
Csókolj
Névtelenül halálra.
Nézz rám
Ismeretlen magányra.

A szerelem izét nem lelem.
Elmúlást nemz a végtelen.

Az életemért
A halálomért
A szívemben a vér
A végtelenért.

Vérnász
Évezredek arája
Éveink
Húsba vésett szabálya
Csókolj
Meztelenül világra
Nézz rám
Halált hozó talányra
4. ÁLOMTESTVÉR

Az arcod
Tükrében
A tested rejtekében

Az árnyék
Rettegése
A lélek sötétjében.

Ezer halál nem rettent
Ezer feltámadás
Ezerszr visszatérek
Még egy elkárhozás

Az álom
Testvére
A holtak ébredése

Az ajkad
Érintése
Az árnyék ízlelése.

Ezer világ az őre
Ezer elkárhozás
Ezerszer visszatérnék
Még egy feltámadás

Testeden leszek szándék
Ölelj ha fáj a játék.
Századok mélye rejtsen
Az árnyam megtalál.
5. SIR A CSÖND

Áldozat,
Sorsod örök folyam
Sír a csend
Éveket
Minél gyengébb
Annál erősebb leszel
Örök csendbe elveszel.

Sír a csend
Sötét éveket
Sír a csend
Veled született

Elveszünk mind

Végtelen
Idő örök árja
Elsodor
Lelkeket
Minél messzebb
Annál erősebb leszel
Évezredekbe Veszel
6. A HÁBORÚ VISSZATÉR

Az elfelejtett évek
Vágyaink elrejtették
Az elfejtett érzés
Megmaradt mélyen éveink végén

hideg ajkad vére méreg
Bőröd alatt ég a láz

A félelem felszínén
A háború visszatér
Az elveszett életért
Az éveink végén

Az álomszülte vágyat
A meghasonlott világ tépte szét

hideg ajkad forró mérge
Fagyott évek hajnalán
7. MÁSIK VILÁG

A félhomály földjén
Álmot szór a szél
Az imáim mélyén
Új világ résén

Az égen járó csend
A földben alvó szent
Elhozzák a nászt
Az éjszakával

Az alkonyat szélén
Az álmaink mélyén
Az ezerarcú csend

Az éjszaka résein át
A századok sötét folyók
Az istenek szűz könnyei
A ráncokban örök magány

Álmaink földjén
Másik világ él
A fájdalom mélyén
Szavak élén

Átölelt a csend
Némán megpihent
Vállaimra szállt
A halott világ

Az alkonyat szélén
Az álmaink mélyén
Az ezerarcú csend

Az éjszaka résein át
A századok sötét folyók
Az istenek szűz könnyei
A ráncokban örök magány
8. AZ UTOLSÓ TÁNC

Utolsó tánc
Halott vágyainkért
Néma imád
Letünt Álmainkért

Minden szavunk mélyén
Egy szûz világ él
Minden rideg érzés
Egy új világért

Elveszett kéj
Hideg testünk még él
Elveszett láz
Kihûlt vérünk nem vár

Minden szavunk mélyén
Egy szûz világ él
Minden rideg érzés
Új világért

Minden szavunk mélyén
Egy szûz világ él
Minden rideg érzés
Új világért....
9. ÚJ ÍTÉLET

Arcok a semmiben,
Névtelen testek várják
Nászát az éveknek,
Nevünket porba írták,
Mossa el sírjaink
Hantját az ősök vére

Hamvaink elfedik
Századok üszkös csonkját
Ébredünk álmatlan
Éjszakáink örök roncsán
Támadjon fel a múlt
Találjon útra bennünk

Oltár a szemfedő
Gyónás helyett a vétek
Áldás a félelem
Áldozat helyett élet.

Születni fog a múlt
Porából új ígéret
Századok árnya nemz
Sírjaink fejfáján
Szülessen új ítélet.

Oltár a szemfedő
Gyónás helyett a vétek
Áldás a félelem
Áldozat helyett élet.

Oltár a szemfedő
Gyónás helyett a vétek
Áldás a félelem
Áldozat helyett élet.
10. MACBETH - A TÖR

(instrumental)