Black Autumn (GER)

Aurora - Morgen Rothe Im Auffgang tracks

Lyrics

1. AION

Welk een triomf dit geweest is,
Kan ik niet beschrijven of mededelen
Het laat zich ook niet met iets anders vergelijken als.
Slechts met dit beeld:
Het leven, dat midden in de dood geboren wordt
Het is ook te verge­lijken met de opstanding uit de dode.
In dit licht heeft mijn geest al spoedig alles kunnen
Doorzien en hij heeft aan alle schepselen,
Aan het kruid en aan het gras
God herkend en het is hem duidelijk geworden, wie
God is, hoe God is en wat Zijn wil is.
2. THE THREEFOLD LIFE

In this outer circle we will strugle bitter in our heart
In this flesh we live half blind.
Transcending the sorrows of this world.
A spirit set aflame.
From its center light unfolds.

Threefold Existence in the dust of Time.
A morningrise, a star afar.
But will it last ? Will it prove ?
For our winter to come.
3. SEVEN SPIRITS

Seven spirits, seething in october rain.
Seven spirits dewlling Silent in the evening winds.
Revealing between the leaves, somber is this autumn joy.
May the wind carry our thoughts to sound somewhere far.
4. LIGHTNING GOETH FROM FIRE

(Instrumental)
5. AURORA

Standing at the edge, waiting for the morn to rise.
In its fiery delight it's a dew
condensings at the ghosts that haunt you.

Aurora - Let morning rise in our dreamless sleep.
Aurora - In bitter earth a flame shall rise.
And through it all our souls shall seek.
6. DAWN IN RISING

Our is this morning.
A halo in the fog.
May our spirits wake and never fail to read its secrets.
Somewhere in this red horizon,
An early gift of day, is it all revealed.
A dawn in Rising. Will it to us prevail?
7. PARADIGMA

(Instrumental)
8. UNGRUND

(Instrumental)