Arckanum

Fran Marder tracks

Lyrics

1. HVILA PA TRONAN MIN

Natens myrkr lyses op af manens sorghsna skipilse
Ir ßæn marder iagh sitia ir bæntan
Min nat, min nat for ebogher iagh sitia ir min diupe skogher
Mißer ir mot ællibu vaxlius, mißer ir mot ßæn drakin
Mißer tekn, min krapter, mißer styrker, min færß

Ener lætter dimba sveper marder, korpr svarter siunger sit sizter vral
Bloß stænkia min hu, min kniver rænsar min apra
Hyl iagh hør, snøptande grymt fran skogherns krypta, ßær min trul et nu
vist
Min æt fylghia mina fotr spor
Trulens tiß æro hær, ir tekn af ßæn røßer drakin
Mit øße læggiande bloß nu hafa fylt marken
Skipnadher til hæster hæmtar mik nu til mit hember...

...He, he, nu iagh pa tronan min. Bistert iagh vaka in ir marders bra.
Dagher ir ændo iagh øghna ir myrkr ok sea pa ße trul sva kolin.
Pa min stubbe sva høgher, min trona, iagh hema sum fiskr ir vatn.
Ensamber iagh lifo ir mit revir ir kaos.
2. ßE ALDER HÆRSKANDE VIESENDE NATUR

ße starker æro ße ende sum fran vintern koma at atirlifa
ße svagher æro ße veker sum til vintern koma at døia
Naten æro sva langr ok myrkr, vinder æro kaldr ok ra
Landskapet æro sva øße af tomberher, blop sva kaldr ok ra

Vintern bringa os laghen af ße starker
ße alder hærskande væsende natur

Siungande vinder ginom ße dystre træet
Eldr mæß ßæs lughi gæva lif ok døßer
Hungr af døßer ok ener hemsker bloßlyste
Øghon, speghil af mnens dystre skin
Brænnande snior vinder bare forsvann
ße starker sum ventern koma at atirlifa

Vintern bringa os laghen af ße starker
ße alder hærskande væsende natur
3. SVINNA

ßær aterstader endast ener marder af lif ok døßer
ßær ener myrkr dimba af mystik liggia sum ener be læggning yvir marder
ßær be til baka dragna befinner sik

Pustande vindar hvinner ginom træedhn ofran komliga hviskningar ekiar
lagmælt fran marders indre. Myrkr fyller ße ypne ytorna af mosi ...

Glæntornas lius skær starker linier ginom ßæn svagher ok obskyra hima af
dimba
Trulstubbarna stirar baksambert ut yvir ßæs synkrez, skoghsfolk irrar ir
kring um ir sky ir ßæt mosifyllde græset

Snarligen sva thysterner marders lif, diuren vænder do skarper pa sina
spetsiga øron at nordher
ßæras øgon væxer ok mæß et sprang sva svinner ßem in ir marders diupa vra

Ener atundom thyster sum ener døßer hvilar ßunger yvir marders mark
Dova dunsar spredhs ut yvir ßæn mosifyllde mark
Grymtande smar prat ok hanskrat ekiar qvalmilt fran dunklet
Bærghatrulen...

... Iagh ... gruvas ... thyster .. lif svimer ...
4. KUNUNGER AF BÆN DIUPESTE NATUR

Ginom ener skogher undir granar, in ir ßæn diupe skoghern
Et fælt sva upin mæß ener lagher ok myrkr dimba hbila ßær
Ginom ßæn myrke skoghern ener stigher gangar
ßæn gangr ir skoghem sva storvurdhin flammas op af fakkla
Blotter sprakandet fran fakklan hørs, ßær iagh gangar
Fakklan min nu brænna sin sizter flamma
Hvern min bægher visa ginom ßætta skoghsland Myrkr, svarter sum naten
bestar fastr ßær ær lius

Iagh kænna ener vinder mik smekia, ener tom vinder
Ener kolin vinder sum nu brænna min hu
Ir ener storvurdhin skogher, thyster ir ener sang af manen
Natliker hvila yvir ßæt myrke Svea Riket
Slutet iagh sear af færb min, ener svarter skipnadher
Ener gaba til trulmaßer

Skipnadher af skugger krezar yvir marder
Skoghern fylls mæß trul ok grymberhet, til fyllest
Liuset forsvann in ir ßæn diupe skoghern sum nu æro døßer ßu skulu døia
-Pan ßu store tronan ßin, kununger af ßæn diupeste natur
Hærra yvir skoghers lif, ßu ßæn bevingade skipnadher
Pan Førde mik til ßænna skogher
Pan mik bringa til ßætta hærravælde
Pan, Før mik til ynnist dit
Til ßin krypta, alder ynnist natur dødh
5. GAVA FRAN TRULEN

Myrkr ir trulens øgha lireher sik utyvir marders frelt
Natens skugger reser varghers hyl ok krapter
Isen breßer sik ntyvir fiardher
Snior begrafen skogherns mosi ok grøna forkiusning

Ener gnolande hym ekiat utur marders krypta
Ener grollsk ok illusorisk gava rekreeras
Ener gava af mystik, ener nyr væruld iagh sear
Trulens tiß vara bekvæmen
Hæmpndlyste, utur ßæs graf af myrkr be kowx...

Gaba fran trulen

Utur ßæs graf ar ener evogher staik be koma mßa ener
Hemelikerhet sva rar ok grymber
Iagh kænner ßæs krapter, iagh sear ßæs vald
Iagh hør ßæs hymn ropa, iagh sear ßæs gava
Hæmpndlyste, utur marders krypta...
Vander fyller mik mæß myrkr, myrkr forenas mæß min sial
Trulens besværielse reser sik, iagh æro nu ßæs hymn...
6. FRAN MARDER

Iagh ær ßæn høghrest seidkarl
Sum mæß marders styker gangar

Iagh ær ßæn vise
bæn vißskiple demonen
uer herdhogher grafmaßer
Iagh far ßorm til vibskipul

Iagh ær ßæn høghrest seidkarl
Sum fran marder gangar

Iagh tißlost flakka um kring ir marders hærghklæße
Hat a mot lif, frusen, bloßlyste, fylghislaghi, falla til føgha
Sva ren

Sum et trul iagh star mæß min kapa ok min staber
Inne ir min dinpe skogher, iagh sear min hærra Pan
Iagh pa knæ mina sitia, mina hænder iagh nu reser
For min hæren ok min æt, iagh lata mit bleß skapa døber til ße...

Ir ener thøkn af skipnadher iagh flakka
Ir ener drømber af et valdogher myrkr

Ener trnlfærß iagh gangar in ir døßer
Ginom marderl lifets nor
Iagh unfægna ener hemeliker krapter
Norßan, grymber ok kaldr

Iagh ær ßæn høghrest seidkarl
Sum fran marder gangar
7. BÆRGHET

Ok vinder koma, innan solen hunnit gøma liusets straler
Sum ener stormber myrkr koma, sum ener fors lade ßæt sik yvir os
Glømve solen ok ælskade os, vir... ße forna, ße glømda
8. TRULMÆLDER

Urn trulmælder...

Trul af døßern, myrkrets trul
Trul fran bærghen æro hær
Bækerns trul, træts trul
Trul fran skogherns diupa vra
Tr-ul af skuggen, grottans trul
Trulstubbar, trul fran tiærnen
Trul fran myrkr koma før bloß ok døßer
Diurens trul, skipnadhers trul
Trul af drakin, Trulska kritogh fara fram ginom bærghets mæktiga horisont

Et kritogh af myrkr vara, Yvir bAerghens skogher ßæm fara
Sum mot gangar ße ße liusa, Himin myrkner ok skoghern susa

Trul af vinder, trul fran dunklet
Trul ah hvila, trul af fiærdher
Trul mæß gavan, fiællens trul
Trul fran skogherns myrke krypta
Stenens trul, trul fran snior
Siorns trul, vintertrul
Demoners trul, Trulska kritogh fara fram ginom bærghens mæktiga horisont

Limlæsta ok skapi, ilsker skalplyndi

Mæß vapn vir strißa, ir ener stafu vir lifa

Et kritogh af myrkr vara, Yvir bAerghens skogher ßæm fara
Sum mot gangar ße ße liusa, Himin myrkner ok skoghern susa

Trulen ßæm ganga ginom tißer
Yvir ener mark ßær nyr bliver
Ginom tiber ßæm endest bliver mælder
Mediaval minen forkastade ir ener eldr
Sorgh ßæm bæra ginom ßæn evogher marder
Ginom lifets dimba ßæm gar mæß gava ßæm halder
9. KOLIN VÆRULD

Ener maßer pa bærghet ganga, mæßtrulskap ok vander ir simet
Mæß ener mantel op strkkt, ßæn flakka, ir møti mæß ener trulpakka
Sva trulskt, sva kolin

Til marders krypta ßem elaker fara, for at firigæra be godhviliogher
ßem myrke vir for evogher skulu ßakka ok ße liusa sialer vir skulu nakka

Ra fran skogher, sva kolin

Demoner til skyarna koma, trulskap spredha myrkr yvir ßænna væruld
Marders øghna æro ypin sva ßaka, ir møti mæß ener amar pakka

Trulskt kri, sva kolin

Rustade mæn til hæster, hoghfgærb, bloß til spille
Sværßen skulu dræpa ok hakka, et kritogh fara fram ßæm rakka
Høveliker døßer, sva kolin

Høveliker høghtiß vara ir et kri til dødha daghi
Kolin væruld ir ener amar fiærra, ßær myrkr ær var hærra