Urgehal

Goatcraft Torment tracks

Lyrics


1. Goatcraft Torment

(This is Satanic Black Metal)

Ungod, scream to me
Wrath of Satan
I shall forever be
Draped in blasphemy
I am pure
I am victory

In the night
The goat dies again
And the morbid blood
Turns me black and insane
Cold panzer
Shredding dead skin

This is your last night
Tonight we kill you
Slumber and darkness
Ritual goatcraft torment
Die for Satan
Die for Satan

2. Risus Sardonius

I desecrate myself while I masturbate,
A fucked up horrid action seen through Christian eyes.
Profanity, in despite of the Holy Trinity,
I trampled down the cross, and spat upon it.
I reach out for the morbid master,
He who shuts their prayer.

In human filth and sickness,
I lust for the dirt in your minds.
I remind myself every night of this fucking decadence,
And a life in lies and blasphemy.
(The darkest of human mind stare into the abyss.)

Perversity of the absence of purity,
And purgatory in the ashes of paradise.
As the serpent rises from the Garden of Eden, I erect,
Like the daggers of this sacrifice. (Yet to be unveiled.)

Hear me ! Mother of Harlots,
and abominations of the earth.
Of the girl you sent,
I lifted her feet, and entered her domain.
I wander in all her cavities with my serpent tongue
and I heard the whimpering within.
The unborn child stared in its mother's womb,
ignorant of its disease to come.
Drown in poisonous spawn, in which I ejaulate.
The child gasps and suffocates.
Chosen to die and rot inside.

I inflict her virgin anal tract,
Which I pierce with the same intense pain
I caused upon myself.
The lust in me grows strongly now.
I slit her throat and gain control.

3. Antireligios

Ormeblod strommer i mine ärer
Medusa er gudinnen jeg bedärer
Fra urmennesket stammer min tro og glod
Bestialske tanker Blod, sperm og dod

Antireligios

I en dyp dal med dunkle fjell
Skal jeg en dag drepe nieg selv
Ode er det der jeg evig sover
Mens tiden meg spiser og dekker over

Antireligios

Lykantropiske gener har formet mitt sinn
Mattens magi har gjort min kjaerlighet til morket blind
Umenneskelige verdier har revet i min sjel
Venstre sidens sti har gjort meg hel

Riv deg los fra drommen, svake menneske
Tre ut av din falskhet og innse at...
Menneskeheten er vär gud
Menneskeheten bestemmer vär skjebne
Menneskeheten er allmektig
Gud er ond !

Antireligios - sonn av morket
Antireligios - bespotter av Jesus
Antireligios - ukristelig oppkast
Antireligios - hatet av verden

Antireligios - sonn av morket
Antireligios - bespotter av Jesus
Antireligios - ukristelig oppkast
Antireligios - hatet av Gud

4. Dodsmarsj til Helvete

Gjennom malstrommer av katastrofer
Gjemmon ondskapens regioner
Marsjerer vi
I en dodsmarsj mot helvete
Som djevelens legioner

Du som rader over kull og svovel
Du som er svopt i lava
Gi ei dit samtykk til liv
For dod er skapt for dod a bli

Gjennom malstrommer av katastrofer
Gjemmon ondskapens regioner
Marsjerer vi
I en dodsmarsj mot helvete
Som djevelens legioner

Du som rader over kull og svovel
Du som er svopt i lava
Gi ei dit samtykk til liv
For dod er skapt for dod ä bli

När krigssymboler kranser himmelen
När bekker slar som fosser
När forbannet blod renner oppover
Da skal du og dine barn som trosser
Satans tegn
Do

Selg din djel, til Satan
Selg din djel, til Satan
Selg din djel, til Satan
Selg din djel, til Satan

5. Satanic Black Metal In Hell

Dead way before death strikes you.
In hell way before the flames eat you.
Stripped from joy, stripped from life,
Embraced by nothing... only death !

What pleasures life may grant you,
It will be robbed from you.
What misery life brings you,
It will always stay with you.

The reaper probes the earth,
Collect's and count's the dead.
Sending us all to hell as fuel for the flames.

And as the quire roar's its tunes.
And death ride's out.
Harmony and peace
finally soothe your heart and soul.

Endless mayhem
Infernal riot
Morbid feast
Satanic black metal in hell.

Infernal soldiers demonized.
Fucked up angels sodomized.
Face of the earth decristianized.
The uiverse satanized.

6. Nefastus Nex Necis

Sondag
Altergang og fredlig
Ulberort og salmesang
En normal dag i de kristnes liv
Som skulle vise seg ä vaere skjebnesvanger

Et intenst hat bredte seg og ville drepe
De som ikke adlod hans ordre
Samlet for siste gang
Tusen är siden forrige gang
I krig mot den kristne tro
Alle, besatt av Satans suggesjon
Dommedagssang, en jord vendt mot undergang

Krybbeseng i brann, et livlost lite barn
Vi slukket de eldstes sorger
Doden leger alle sär
Frivillig eller ei

Brenn din kirke, drey din prest
Skjend guds skjoger, tärer er ingen trost
Levende begravd med dine foreldres kropper
Dyt inne i jorden, fortaert av rotter

Nonners vonn i hellig hus
Ahh, hvor deilig a penetrere
Ei blodig jomfrulig litte
Skrik av imtholdelig
Lidelse og desperasjon

De dromte om ä leve Jomfru Marias liv
Men endte alle som ofre
For grusom nekroliti
Slaket pä kristi alter, av lyst og begjaer

7. Gathered Under The Horns

Demonic forces rising at the night of Armageddon
The soldiers od Satan are armed to fight
All hordes are gathered under the horns
(Evil united to destroy all holy)

The 7 gates of hell are opened
The infernal war is at hand

The sun turn black and the moon turn red
And in mayhemic darkness the world is conquered
By hell...
Christian blood and broken wings as far as
The eye can see, no tomorrow... Eternal night

One thousand years chained to their lies
One thousand years entangled in shit
One thousand years fucked up by their rules
One thousand years is just too long

The sheep has always been a metaphore for the holy ones
There are no sheep they are wolfs locked in cases

8. Selbmordssalme

Gi deg hen til doden, ta ditt liv.
Forbann Guds apati, ta ditt liv.
Sok trost i yulkelighet, ta ditt liv.
När lysten ebber ut, ta ditt liv.

När dommedagsklokker slar. Arter gang pä gang.
Og selbmordssalmer synges i sin drystre klang.
Da er Dodens ankomst, ventet her
Klamre deg til livet eller vista vet hang (naervaer)

Vag til sinns, ta ditt liv.
Veik til beins, ta ditt liv.
Ung som eldet, ta ditt liv.
Alltid er der rom for flere.

Nar dommedagsklokker slar. Arter gang pa gang.
Og selbmordssalmer synges i sin drystre klang.
Da er Dodens ankomst, ventet her
Klamre deg til livet eller vista vet hang (naervaer)

I sorgens tyngste stund
När alt er deg imot.
När sykdom rammer hardt.
När smerten blit for stor

Ta ditt liv. Ta ditt liv. Ta ditt liv.

Gi deg hen til doden
Forbann guds apati
Sok trost i ynkelighet
När lysten ebber ut.

Vag til sinns, veik til beins
Ung som eldet, Faen vil ha flere

I sorgens tyngste stund, ta ditt liv.
När alt er deg imot, ta ditt liv.
När sykdom rammer hardt, ta ditt liv.
När smerten blit for stor, ta ditt liv.

När dommedagsklokker slar. Arter gang pa gang.
Og selvmordssalmer synges i sin drystre klang.
Da er Dodens ankomst, ventet her
Klamre deg til livet eller vista vet hang (naervaer)

Oppfordre til selvinord og oppfordre til drap.
La selbinordssalmens suggesjon bli menneskenes tap.

Vi sor värt i hellig jord gror ukristelig ondskap.
Som satans smeder (sune) vi i helvetes inferno.

I helvetes inferno

9. Sentiment of chaos

A sentiment of utter darkness
Embrace my Grande soul
Old is the motion
That used to move me
In such evil manner
But through ten years
I carried no variance
But valid unholy hate

As a bastard vagabond of hell
I marched these fields of filth
Through fog scattered forest's
And sadistic undergrounds
Still wearing the same old hate
Towards... Exactly you !

Salve ! Father of darkness
Facing you
Through the eyes of my prey
Sensing you
Through the stench of my prey
Wearing the mark of hate
I am the filth stains on the medals of honour
And the beast on the back of the lamb

A woman and three children
Burned spontanious till death
Master of tragedies, your chaos is impotent
Increase the harm !
And let us see, through the real eyes of hell

Lead us through raining fire
Destruction, war and pain
End my graveyard shift
On this doomed & fucked earth

Destruction
War
Pain

10. Et steg naermere Lucifer

Halvveis inn i dodsriket
henger jeg over avgrunnen,
mitt kjott grilles av infernalske flammer
og demoner river i mi kropp.

Det som hindrer meg i ä falle
er mine trette heuder
som halvhjertet klamrer seg fast i hans oyne.

Selve livet, kaos, helvete.
Valget banker stadig oftere inn i hodel :
Den ukristelige psykosen eller doden ?
Valgets kval klarner og klarner,
for tiden man har pa jorden er kun en ?
I helvete og begynnelsen pa det uendelige
er domt til a komme.

Det finnes ingen kur mot sorg
Det finnes ingen kur mot angst
Det finnes ingen kur mot selvmord
Dodens bonusfangst

For nar Satan er den eneste
"skulder" man kan troste seg pä
er det ikke niye häp

Enda et steg naermere Lucifer
Kappgang til helvete