Wardruna

Runaljod - Gap Var Ginnunga tracks

Lyrics

1.ÁR VAR ALDA

(Instrumental)
2. HAGAL

Haglhrið slær,
Høgg i aks!
Deyr einn,
Spirar einn.
3. BJARKAN

Svøpet i eit slør
Spunni av liv og død

Ut av moders djupe kjød,
Inn i verdas grøne lød.
Døy og bli født på ny.
4. LØYNDOMSRISS

(Instrumental)
5. HEIMTA THURS

(Instrumental)
6. THURS

Den tridje er deg,
Ok tri ek nemnar.

Thurs.

Med den tridje du ris,
Ok vegen er nemd.
7. JARA

Soli har venda,
I haustinga ligg håpet.
Solrik sumar
Og allgroande åkre.
8. LAUKR

Laukr er vann
Tårar frå auge
Foss frå fjella
Draup frå isen
Vågar på vatn.
9. KAUNA

Kauna riv i nattevind
Kovnar ei av anden din.
Isen smeltar av ditt ljos
Kauna røyner bleike spor.
Kauna siv i løyndom inn
Lysar opp i auge skin.
Elden rensar hugen min
Kaun, logen brenn!
10. ALGIR - STIEN KLARNAR

Tognas tunge
Synar gamle stiar.
Til den som søkjer.

Ravnen flyg i himmelhjul,
I skogen gjestar gamal Tul.
11. ALGIR - TOGNATALE

Algir ...
12. DAGR

Eg helsar sola!
Stig opp frå myrkre,
Stig opp i Dag.