Aetherius Obscuritas

Sötét Prófécia tracks

Lyrics

1. RETTEGES A DEMONOK ORJITO KACAJATOL (TORMENTOR LAUGHING AS DEMONS)

Minden zaj örjít, kínoz.
Démoni hangok ezek.
Húsomat rágom éjjel,
S már szürkületkor rettegek.

De kezdek megszeretni
Kínok közt élni, ez lesz ma,
Hogy eluralkodjon rajtam
A démonok örjítö kacaja.
2. KIK SATAN SEBEIT TEPIK (WHO TEARS THE WOUNDS OF SATAN)

Éget legbelül, perzsel a láng,
Tüzek gyúlnak meg bennem.
A gyülölet ez, marj a lelkem,
Ki lehet ilyen kegyetlen,

Hogy égö sebeimet újra
Felszakítja, s elfut messzire?
Kinek a feje üres ennyire,
Hogy nem tudja mekkora ereje
A Fenevadnak

Tudom ki az, de nincs egyedül,
De kiért Szüz Mária sír, az nem menekül.
Látom a végét: hullahegyek.
S trónfosztott lesz a ti Istenetek.

Kik Sátán sebeit tépik,
Tudom, kik azok!
3. GATHERING FOR THE FINAL ATTACK

Ancient war of religions:
Ancient hate of the opposite forces.

When my Lord is appears,
All of as will swear the oath
And marching to the war
With under the sign of the Black God.

The behest will
preformance:
All of the adversary dies.
- Then the war is ends.

Satan will deservedly
Stands on his throne.
And he will satisfied:
The sun shines no more.

Our principles are hold together us.
You must be set all when the war is starts.

Ancient war of religions:
Ancient hate of the opposite forces.
The gathering for the final attack
In order that no more tears.
4. SOTET FELHOK JONNEK (DARK CLOUDS COMING)

A nap szépen emelkedik a fejem fölé,
Ragyogása elkápráztat, fényességes ragyogás ez.
Kellemes érzés, ahogy melengeti fehér bõröm,
Isten ajándéka, mely kell az emberi léthez.

De sötét felhõk jönnek, s elbújik a nap,
A fényesség többé már nem ragyoghat.
Elmém csak most lesz világos, értek mindent,
Én Sátán gyxrmeke vagyok, s megvetem Istent.

Istent, aki elvakít,
megcsal a fénnyel,
Nem mutatja valós voltát a világnak,
Elrejti elõlünk arcát az árnynak.

Sötét felhõk jönnek, s elbújik a nap,
S kik Istent kívánják már mind halottak.
5. MEGTORVE (BROKEN)

Lelkem összetörve,
Magány maradt csak.
A láncok csörrenése,
S kínzó vasfogak

Tépnek szét,
Tépik lelkemet.
Megtörtek.
A lángom megremeg.
6. LOST WISDOM (BURZUM COVER)

While we may believe
Our world - our reality
To be that is - is but one
Manifestation of the essence

Other planes lie beyond the reach
Of normal sense and common roads
But they are no less real
Than what we see or touch or feel

Denied by the blind church
'Cause these are not the words of God
The same God that burnt the knowing
7. FAK TEMETESE (FUNERAL OF TREES)

Sárga falevelek színezték a tájat,
A hosszú öszbe minden fa belefáradt.
Megbarnult az erdö, s nem dalolnak
Az énekes hangú, szép tollú madarak.
Lábam alatt faág reccsen hirtelen,
Ez a hang, ez nekem a mindenem!
Az elmúlás órája a borongós ösz,
Melyet a temetés, a tél tetöz.
Tüz szaga, füst csalogatja orrom.
Halott fák testét hamvasztják valahol.
A tüzet esö mossa majd el,
S a hamvakból a szél emel.
8. THE MOOD OF DARKNESS

The mood of darkness
Is my desire.
My damned darkness
Gives my ancient power.

Refr.:
The candles are
Never burn more.
All stars on the sky
Teardropping gore.

There's no light.
Here's no more
Shines the sun.
There's no lore

Of the Lair.
Of the god
Who will fail:

The unfairness.
The unjust
The wrongful
The wrongdoing
The unfairness.
9. SOTET FELHOK JONNEK II (DARK CLOUDS COMING II)

(Instrumental)
10. ALOM (DREAM)

Minden nap ugyanaz az álom
fordít a fénytõl el.
Az összes kép, mi eddig fontos volt
mind a semmivé lesz.

Látok egy szörnyû házat,
benne emberekkel.
Rég nem látot barátaim
ismerem bennük fel.

Rámnéznek mind, valamit mondanak.
De nem tudom mit; nem hallok hangokat.
Vihar támad, s összeomlik a ház,
Lelkükre nincs most ki vigyáz.

Ha egyszer felébredek e szörnyû rémálomból
láthatja fájdalmaim mind, ki felém hajol.
De nem érti súlyát annak, mind amit álmodok,
ráncaim mögött rejlõ félélmetes okot.

Látom, szörnyû képek
Látom, élve égnek
Látom élve égnek
Látom így lesz vége.
Látom...
11. HALOTT TESTBE ZARVA (CAPTURED IN DEAD BODY)

Magába zárva él, lelkében ég a fekete láng.
Magány veszi körül, nem is volt társa talán.
Békétlenség dúl benne, fájdalom láncolja földhöz.
Évek súlya húzza mélybe, és saját teste a börtön.

Nem látja, nem hallja,
Nem is érzi talán,
Hogy a fájdalom szülötte õ.
Nem látja, nem hallja,
Nem is érzi talán,
Hogy a sötétség gyermeke õ.

Halott világ, melybe õ lépett,
S halott lelket fogadott e bolygó.
Rémület látszik egy fáról,
Melyen sápadt tehetetlenség lóg.

Halott fák közt jár, melyrõl halott levelek hullanak,
Halott dalt fütyül a szél, halott benn a dallam.

Romlott világ, melybõl õ jött,
Fagyos alkony vette körül.
Örök éjszaka az új világban,
S minden vágya teljesül.

Halott világ, halott a nap,
Halott az érzés, mind halottak.
12. GOD IS WASTED (RAGNAROK COVER)

Burn the skeleton of Gods child
Let the rest of him disappear in open air
As smoke from the stake
His soul turn to nothing
And his spell that blessed the earth
Dies with him
You can't see a thing that reminds me of him
Earth is malignant once again
This is the dark age... never ending horror
And fear for existence
Gods men on earth have left
(Christians) you have no longer your faith
Your God is dead
A victory and feast for the Devils men
No more times in glory
No weakness can harm this earth again
The earth was never ment for his glory
It was meant for us and the Devils path
We will watch you... God
We will watch you do the same mistake
we will watch your moves
as raven high above earths surface
We will be ready and the next time you try
To conquer the world by sending your child
Well he die while he still lies in the cradle
God is wasted...
His son has been removed from the soil
Burn the child...
Let him never get his hands on this earth again
GOD IS WASTED
13. SOTET PROFECIA (DARK PROPHECY)

Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják
e prófétálásnak beszédeit, és megtartják
azokat, amelyek megírattak abban;
mert az idõ közel van.

Íme eljõ a mélységgel; és minden szem
meglátja õt, még aki õt letaszította
is; és imádja õt e földnek minden nemzetsége.
Ez lesz jóslataim vége.

Refr.:

Tövis övezi fejét annak,
Ki most az égbõl a földre hull.
Terhet cipel az a hátán,
Ki most figyel szótlanul.

Lyukak szúrják kezét annak,
Ki most a sárban meglapul.
Teli torokból visít a gyáva
Ki a fájdalomtól megvadult.

Boldogok, a kik megtartják az õ
parancsolatait, hogy joguk legyen
a halálnak árnyához.

És bemehetnek az ebek és a
bûbájosok, és a paráznák és a gyilkosok,
és a bálványimádók és mind aki szereti
és szólja a hazugságot.

Vak a te istened, vak a te hited.
Vak vagy magad is. Széttéplek!

Így szólt a sötét próféta.