Angantyr (DK)

Sejr tracks

Lyrics

1. EN FALDEN KRIGER

I skovbrynet et dødskoldt lig
På frossen jord lå
Kampens ar hans ansigt viste
Én ud af tre var han
Én der ikke nåede stammernes ly

Fangen og slagen af korsets mænd
På hesteryg de red ham ned
I hu de kom, da tre landsmænd
Gennem porten brød

Blandt lysets folk de spredte død
Skrigene fra den kristne lød
Da øksen fandt hans præstekød

Pestens mand var faldet
Dræbt af nordens mænd.
Alarmeret af lysets tjenere, mænd uden ære
Guldbetalt med trukne sværd sig nærmede
Drev krigerne på flugt

En ærefuld flugt tog krigerne af norden
I undertal var de dersøgte af skovel til
Flere skæbner endtes da bortfærd tog til
Under pileregn og gennem susen af spyd
På hesteryg blev præstens banemænd
Indhentet med snilde, og kamp i skovbryn stod

To krigere kom til skovs
For våbenføre mænd at hente
Nu suklle slaget stå, og kristenmands by brændes
2. NIDDINGDAD

Luren blæser sørgmodige toner
I denne aftenstund
På strandbred er bygget et ligbål
Landsbyens folk er samlet i ring
Afsked skal tages med krigeren stor

Brynje og sværd ved siden hans ligger
Dækket af skjold er hans blodige bryst
Landsbyens ældste beretter om ære
Og krigerens mod bliver hyldet

Bæger går rundt fra mund til mund
På hans færd bliver der ønsket ham vel
Til det ukendte går nu hans rejse
Bålet sig nærmes med fakler tændt
Men ligbrænding afbrydes brat

Kirkens mænd i hurtigt ridt og
Lansebærende lejesvende
Slår fakkelbærere til jorden
Og angriber sørgende landsbyfolk
En niddingdåd udføres og liget tages bort
Bålet forbliver utændt

Forpeste hans dødsfærd kristen hun vil
Og begraves skal han nu i hellig jord
Med kjoleklædt fjols der bønnevers messer
En niddingdåd er udført men glemmes ej
Og kampføre mænd rider straks med bud
I døden skal sendes de kristne svin
Så Norden atter vort rige kan forblive
3. SOLVERPILENS KALD

Til skovs i hastigt løb, af glemte stier
Mellem birk og gran, over klippe og vold
Sølverpil skal bringes rundt
Tegn til samling, til færd mod korset

Hovedjagt går nu ind, på ragede isser
På pæle de sættes til advarsel
Niddingbålets flammer fodres skal
Med lysets tjenere og løsgnens forkyndere

Til kamp mod lyset
I spredte styrker
Ingen mulig udvej
Uden hæder og blod

Våben samles og flodskibe mønstres
Alle som en, møder op for at kæmpe
Hjemegns rygte skal kendes
Som præsteløs og stolt af æt

Sølverpilens kald vidner om samling til kamp
Stål skal hvasses og brynjer gøres
For nu skal fremtiden bestemmes
Og herredrømmet fornys
4. HADETS SORTE FLAMME

Hvor den udspringer, ved ingen
De fornægtede løgne i stadig forkynder
Styrker den, får den til at vokse
Det mørke had i mig vokser
Og jeg bliver stærk i min kamp
Jeg ved at jeg må dø
For at blive evigt kæmpnede

Hadets sorte flamme
Brænder i mit sind og styrker mig
Til at bringe forfald
Over de der har spottet
Stoltheden og æren
5. BLODET ER STYRKEN

Et lyn slog ned og regnen tog til
Klinger skarpe drogs
Et tordenbrag lød, da stålet første gang mødtes
Blot med viljen denne kamp kan vindes

Sindet er våbnet
Modet er skjoldet
Blodet er styrken

Kun en må på denne slagmark stå tilbage.
Sejrherren ærefuldt vil,
En stenhøj rejse over liggende lig.
Og mandebod til fjendes frænder betale

Splintres gør skjold i takt med hvælvet af glimt
Sendt fra Mjølner med bifaldt om kamplykke.
Valplads tør fra gammel tid nu længes
At vædes med blodet fra den faldne

Sværd glimtede blindt i månelys
Og banehug blev fældet
Et tordenbrag lød, da stålet sidste gang mødtes
Valplads' agtelse er nu steget med et liv.
6. SLETTES SKAL MINDET

Sænket er faldgitre, og forstærket er porten.
Bueskytter på brystværn, bereder sig på angreb fra skoven.
Byens selvudråbte herre ryster og bæver.
Frygter sin selvforskyldte skæbne.
Rigdom og titler tilsidesættes for styrke og mod.
Grådighed og magtsyge, førte til forræderi.

Blodhævn venter, for frænder sendt i døden.
Belejringen er sat.
Beredte er vi på talstærkt angreb
Blæser i krigshorn og brøler råb på sejr.
Vækker panik i jeres kristne hjerter.

Bjælke i flammer føres af hævntørstige krigere
Porten splintres ved første slag.
Myldrer ind gennem byport i brand
Lejesoldater af lyset falder i stort tal
For nordisk had.

Slettes skal mindet, om svaghed og underkastelse
Så byens kirke står i flammer.
Hævnen er nu taget og forrædere ligger kolde
Hævntogtet føres videre, for slettes skal mindet.
7. TAG DIG I AGT

Når dagen er til ende
Og mørket bryder frem
Når natten rejser sig mægtigt
Da vækkes mit had og ser din
Ynkelige skikkelse
Da vækkes mit had
Tag dig i agt

Hvor end dine øjne skuer
Vil rædslen hærge dit blik
Og fylde dit sind
Hvor end dine skridt lyder
Vil du være jaget

Søg ej ud i natten på egen hånd
Søg ej ud i natten
Tag dig i agt
8. SEJR

Vundet er slaget nu, og slagen er fjenden
Kampen var hård og mange er faldne

Krigerne er bænket i storsal ved langbord
Sejrsgilde holdes i byen nu vor
Mjødens sødme nydes, skaber mange sejrskvad
Fårekød og maltbryg bæres ind af fagre møer

Kristen plyndringssold fordeles efter indsats
Hver mand får sit og drikker på rigdom og lykke

Høvdinge og stormænd går nu til orde
Ærer dem der ligger lig
Med hædersord de mindes
For brave at kæmpe
Sten og høje rejses
Fortæller om sejren over kristenmand

I solnedgangen sidder en kriger
Og sværger om hævn
Over tabet på broder og frænde
Blodhævn er hans færd for evigt