Shadow (JAP)


Shadow (JAP)
Mitsuhiro Enomoto (Drums Cataplexy), Yuichi Sumimoto (Guitar), Tokiko Shimamoto (Vocals), Yoshio ``Cain`` Kubo (Bass), Shinichiro Okada (Guitar)

.


Albums