Au-Dessus


Au-Dessus
Jokūbas (Guitar ex-Paralytic), Simonas (Guitar ex-Paralytic), Mantas Gurkšnys (Vocals, Bass Exile Into Suffery, ex-Paralytic, ex-Posterity), Džiugas Šukys (Drums Exile Into Suffery, ex-Paralytic)

The sound composition is being developed in order to destroy social attitudes, to cause the state of discomfort, to encourage cognitive dissonance and self-destruction.

In the morale of painful cracks we are made to destroy and in this way to create; we are drawing our coat of arms on the screens of social cliches and looking beyond the self- imposed boundaries, drowned in cynicism because of god-fearing desire to come into contact with decency. This is our Renaissance and illuminance – your judgement. Sue and be judged... MINI ALBUM "AU-DESSUS" 2015 "END OF CHAPTER" 2017 // Garsinė kompozicija vystoma siekiant griauti visuomenės nuostatas, sukelti nepatogumo būseną, skatinti kognityvinį disonansą bei savidestrukciją.

Skaudžių plyšių moralėje nurodymais verčiami griauti ir griaunant kurti, ant socialinių klišių ekranų paišantys savo herbus ir žvelgiantys už ribų kurias susikūrėme patys, paskendę cinizme dėl dievobaimingo troškulio pasiekti sąlytį su padorumu. Tai mūsų renesansas ir apšvieta - jūsų teismas.

teiskitės ir būkite teisiami... .

Bandcamp: au-dessus.bandcamp.com Youtube: http://bit.ly/2lDWJZP Big Cartel: audessusofficial.bigcartel.com

Above you and us. // Virš tavęs ir mūsų.


Albums