Emery


Emery
Josh Head (Vocals, Drums, Keyboard [since 2001]), Matt Carter (Vocals, Guitar [since 2001]), Toby Morrell (Vocals, Bass [since 2001]), Dave Powell (Drums [since 2005]), Devin Shelton (Vocals, Guitar, Bass [2001-2011]), Seth "Beef" Studley (Drums [2001-2004]), Joel "Chopper" Green (Bass [2001-2005] The Widow Jenkins), Joey Svendsen (Bass [2001])

.


Albums