Gaza


Gaza
Anthony Lucero (Guitar [since 2004], ex-Bird Eater), Jon Parkin (Bass [since 2004], Bird Eater), Mike Mason (Vocals [since 2004]), Casey Hansen (Drums [since 2004]), Luke Sorenson (Guitar [2004-2009]), Dreu Hudson (Vocals [2004]), Matt Nanes (Bass [2004-2005]), Chris Clement (Bass [2004-2006], Bird Eater, Pilot This Plane Down), Tino Lucero (Guitar Bird Eater), Dustin Dransfield (Vocals [2004])

.


Albums