Grim Reaper


Grim Reaper
Chaz Grimaldi (Bass [since 2008]), Mark Rumble (Drums [since 2010]), Ian Nash (Guitar [1979] [since 2006]), Steve Grimmett (Vocals Steve Grimmett Band, ex-Lionsheart), Mark Simon (Drums [1984-1988]), Kevin Neale (Bass [1979-1981]), Geoff Curtis (Bass [1987-1988]), Paul DeMercado (Vocals [1979-1981]), Pete Newdeck (Drums [1979-1981] [2006-2010]), Philip Matthews (Bass [1981]), Richie Walker (Bass [1979] [2006-2008]), Nick Bowcott (Guitar [1979-1988]), Dave Wanklin (Bass [1981-1987]), Lee Harris (Drums [1982-1984])

.


Albums