Knut (CH)


Knut (CH)
Christian Valleise (Guitar), Jerome Doudet (Bass Kruger), Didier Severin (Vocals, Programming), Roderic Mounir (Guitar, Drums), Tim Robert-Charrue (Guitar), Jeremy "Taverne" Tavernier (Bass [1998-2006], Mumakil, Nostromo), Thierry "TVO" Van Osselt (Guitar [1994-1998]), Philippe Heiss (Guitar [1994-2005], Nebra, Intercostal)

.


Albums