Kuroyume


Kuroyume
Hitoki (Guitar, Bass), Kiyoharu Mori (Vocals Also vocalist of sads), Shin (Guitar)

.


Albums